Privacy beleid van KraamJoos in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

KraamJoos kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KraamJoos, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KraamJoos verstrekt.


KraamJoos verwerkt de volgende persoonsgegevens:


Waarom KraamJoos gegevens nodig heeft:

KraamJoos verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan KraamJoos uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

KraamJoos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen van uw gegevens met derden

KraamJoos verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kraamjoos.nl. KraamJoos zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

KraamJoos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KraamJoos maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KraamJoos verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KraamJoos op via info@kraamjoos.nl.


KraamJoos is als volgt te bereiken:

KvK: 85217980

Email: info@kraamjoos.nl

Telefoon: +31 6 10 56 27 89